Přehled esencí

1. Agrimony

- za usměvavou tváří se skrývají hluboké problémy

- dotyčný se brání konfontaci a nechce vidět, jak věci jsou

2. Aspen (Topol osika)

- nevysvětlitelné obavvy a nervozita

- člověk nemluví s svém strachu

3. Beech ( Buk lesní )

- intolerance a přehnaná kritika

- vidí pouze chyby druhých

4. Centaury (Zeměžluč)

- jedinec se neumí prosadit

- neumí říct ne, nedokáže požádat o pomoc

5. Cerato (Rožec)

- zpochybňuje svou schopnost správně odhadnout situaci

- těžko se rozhoduje

6. Cherry plum (slíva třešňová)

- obavy ze ztráty sebekontroly

- extrémní vnitřní tlak, hluboké zoufalství

7. Chestnut bud ( Poupě jírovce)

- neumí se poučit ze zkušeností

- opakuje stále stejné chyby

8. Chicory (čekanka)

- manipulace s okolím

- egocentrismus, majetnické sklony

- silná očekávání od okolí, pokud se nesplní podle představ, může upadnout do nemoci, aby se okolí začalo zajímat a starat

9. Clematis (Bílá lesní réva)

- nezájem o vnější dění

- snění za  bílého dne

- očekávání lepších časů

10. Crab apple (Plané jablko)

- přehnaná potřeba čistoty a pořádku

- nízká představa o sobě samém

11. Elm (Jilm)

- vyčerpávající pocit přehnané odpovědnosti

- velká psychická a fyzická únava z přepracovanosti

12. Gentian (Hořec)

- ztráta odvahy, pochybnosti, skepse

- rychle se vzdává a podléhá pochybnostem

13. Gorse (Hlodaš evropský)

- stavy beznaděje, zklamání a pesimismus

- dotyčný nevěří, že dokáže něco změnit

14. Heather (Vřes obecný)

- zabývá se jen sebou, mluví pouze o sobě

- egocentrický, chce být neustále středem pozornosti

15. Holly (Cesmína ostrolistá)

- návaly žárlivosti, zlosti, hněvu, nenávisti

- podrážděnost

16. Honeysuckle ( Zimolez kozí list)

- uvězněn v minulosti

- nostalgie za uplynulým

17. Hornbeam (Habr obecný)

- mentální únava, nedostatek radosti

- člověk je v zajetí každodenní rutiny

18. Impatiens ( Netýkavka žlázonosná)

- popudlivost, netrpělivost, prudké reakce

- vnitřní napětí, výbušnost

19. Larch ( Modřín opadavý)

- nedostatek sebedůvěry, vnitřní nejistota

- komplex méněcennosti

20. Mimulus (Kejklířka skvrnitá)

- obavy ze známých věcí ( z nemoci, zkoušky, smrti ...)

- ustrašenost, plachost, stydlivost

21. Mustard (hořčice polní)

- melancholie bez zjevných příčin

- těžké nálady až deprese bez zjevných příčin

- pravidelný smutek

22. Oak (Dub letní)

- přehnaný pocit odpovědnost, který stále nutí zdolávat překážky

- pocit nekonečného vyčerpání

23. Olive ( Oliva)

- extrémní psychické a fyzické vyčerpání, které oslabuje organizmus

- vleklá únava

24. Pine ( Borovice lesní)

- neustálé výčitky svědomí a pocity viny

- přílišná sebekritika

25. Red chestnut (Červený kaštan)

- přehnané obavy a starost o druhé

 očekávávání nejhoršího

26. Rock rose (Devaterník penízkovitý)

- panika, strach a pocity bezmoci

- vnitřní zablokovanost ve složitých situacích

27. Rock water (Voda z léčivých pramenů)

- vysoké požadavky vůči sobě

- nedostatek flexibility, vnitřní ustrnulost

28. Sclerantus (Chmerek roční)

- nerozhodnost a nevyrovnanost

- neschopnost vlastního názoru

29. Star of Bethlehem (Snědek okoličnatý)

- prožitý duševní nebo tělesný šok

30. Sweet chestnut (Kaštan jedlý)

- zoufalství s pocitem, že už víc nelze unést

- veškeré snahy nepřinášejí výsledek

31. Vervain ( Sporýš lékařský)

- přílišná horlivost

- fanatizmus, vlastní vůle je zaměřena spíš navenek, je neekonomicky plýtváno energií

32. Vine ( Vinná réva)

- ctižádost, vůle dominovat nad ostatními

- přehnané prosazování vlastních představ

33. Walnut ( Vlašský ořech)

- neschopnost udělat rozhodný krok

- je třeba překonat negativní vliv okolí v důležité životní etapě

34. Water violet (žebratka bahenní)

- přehnaná hrdost, rezervovanost

- pouze zdánlivá nezávislost

35. White chestnut (Bílý kaštan)

- neustále se vracející tíživé myšlenky

- vnitřní samomluva

36. Wild oat (Sveřep větevnatý)

- trvalé hledání pravéhho životního stylu a poslání

- nejasná představa o životním cíli

37. Wild rose ( Planá růže šípková)

- apatie, rezignace, vnitřní kapitulace

- pasivita

38. Willow (Vrba žlutá)

- zatrpklost, vnitřní hněv

- člověk má pocit, že je obětí osudu

 

Zvláštní kombinace květů - krizová esence

- pomůže, aby nedošlo k dezintegraci energertického systému

Složení: Snědek okoličnatý - proti úleku a omráčení

              Devaterník penízkovitý - proti panice

              Netýkavka žlázonosná -  proti mentálnímu stresu a napětí

              Slíva třešňová - proti strachu před ztrátou kontroly

              Bílá lesní réva - proti tendenci odejít, proti pocitu "být strašně daleko", tyto pocity se objevují často před mdlobou


Kdy je vhodné krizovou esenci použít

- např. po obdržení nepříjemné zprávy, po hádce, pro děti, které se dívaly na brutální film

- očekávání nepříjemné záležitosti - návštěva lékaře, rozvodové řízení, přijímací pohovor, zkoušky, operace

- po nějakém leknutí - např. po pádu, po pokousání zvířetem, štípnutí hmyzem

- při práci ve stresovém prostředí