Quantum YK 3

 

Quantum magneticko-rezonanční analyzátor YK3

 

Quantum magnetickou-rezonanční analyzátor představuje špičku mezi high-tech inovačními projekty medicíny, Bio-informatiky, elektrotechniky a jinými vědami. Při použití kvantové medicíny jako teoretického základu, využívá pokročilého elektronické vybavení pro sběr slabého magnetického pole lidských buněk pro vědeckou analýzu, čímž analyzuje a určuje testované osobě její zdravotní stav a hlavní problémy a předkládá standardní preventivní doporučení. Quantum YK3 je individualizovaný rádce při konzultacích o zdravotní péči celého těla. Jeho výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda vyšetření, praktičnost, jednoduchost.

Přístroj vyšetří 34 segmentů lidského těla a vyhodnotí na 268 - 274 parametrů.
Např. segment = funkce ledvin, parametr=index kyseliny močové.
Pomocí Quantum YK3 vám zjistím až 270 parametrů jako např. krevní tuk,množství stopových prvků, vitamínů, funkce jater, ledvin, stav kostí, kolagenu apod.

Co vyšetření odhalí?

 • Stav hydratace, dehydratace a okysličení organismu
 • Průchodnosti krevních kapilár a slabý krevní oběh
 • Životnost červených krvinek a jejich schopnost vázat kyslík
 • Stav železa, kyseliny listové a B12 (anémie)
 • Těžké kovy v krvi
 • Mykoza krve, candida albicans a jiné plísně
 • Zjištění dysbiozy, nedostatečného trávení a vstřebávání ve střevech, zvýšenou propustnost střevní stěny
 • Nadměrná konzumace živočišných bílkovin, nestrávené bílkoviny, metabolický odpad v krvi, přetížení jater a sleziny
 • Potřeba antioxidantů, poškození volnými radikály, oxidativní stres
 • Stres – chemický, psychický, fyzický i mikrobiální
 • Hladinu cholesterolu a triglyceridů
 • Indikátory acidózy (překyselení), nelze však stanovit přesné pH krve
 • Hromadění kyseliny močové, urátové krystaly, riziko dny
 • Chronické a akutní záněty, alergie, autoimunitní reakce
 • Snížení imunity
 • Patogenní mikroorganismy a jejich vývoj
 • Riziko agregace trombocytů, viskozita krve, riziko infarktu, mozkové mrtvice
 • Aterosklerotický plak
 • Stav detoxikace organismu
 • Potíže s krevním cukrem (nelze ale stanovit přesnou hodnotu glykémie) v krvi

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje , diferenciace, regenerace a apoptózy , a buňky se ustavičně sami obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení. V těle dospělého člověka se během jedné vteřiny rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky ( krvinky ) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za minutu. V procesu buněčného dělení a růstu jsou tyto nabité tělíska z atomových jader tvořících atomy jako základní jednotku buňky a elektrony mimo jádra v neustálém rychlém pohybu a stále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny .

Elektromagnetické vlnové signály emitované lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vydané elektromagnetické vlnové signály jsou různé v různých stavech lidského těla jako je zdraví , podlomené zdraví , nemoc , atd. . Pokud bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály , dokázali bychom určit stav života těla.

Kvantová medicína považuje za nejzákladnější příčinu onemocnění to , že spin elektronů mimo atomové jádro a oběžná dráha ( orbita ) se mění, a tím způsobuje změnu atomů tvořících materiál , změnu malých biomolekul , změnu velkých biomolekul , změnu všech buněk a nakonec změnu orgánů. Jelikož je elektron nabitým tělískem ( částice s nábojem ), pokud se změní spin elektronů mimo atomové jádro a orbita , elektromagnetické vlnění emitované atomy se změní. Energie změn elektromagnetického vlnění způsobených změnami v důsledku nemocí lidského těla a fyzickými změnami nutričního stavu je extrémně slabá a obvykle jde jen o nanoGauss - y ( nG ) až mikroGauss - y ( mikrogramů) . Frekvence a energie slabého magnetického pole vlasů určena přímo nebo podržením senzoru rukou se porovnává s rezonančními spektry standardního kvanta chorob a souboru nutričních indikátorů v přístroji po zesílení frekvence a energie pomocí přístroje a zpracování počítačem, a pak je na výstupu korespondující hodnota kvanta od negativní po pozitivní . Velikost hodnoty kvanta určuje povahu a rozsah choroby a nutričních úrovní . Pokud nejsou přítomny rakovinné buňky , rezonance se neobjeví a hodnota kvanta směřuje k pozitivní hodnotě . Podobá se to principu poslechu vysílání rozhlasu z rádia . Ve vzduchu se nachází množství rádiových vln . Chcete-li poslouchat některé určené vysílání rozhlasu , můžete naladit rádio na odpovídající frekvenci av tom okamžiku se objeví rezonance , takže dokážete toto vysílání rozhlasu slyšet . Kvantová rezonance používá tento princip na testování .

 

Výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda vyšetření, praktičnost, jednoduchost.
 

Pro koho není měření vhodné

 • děti do 10 let
 • osoby s kardiostimulátorem
 • těhotné, kojící ženy
 • osoby s epilepsií
 • osoby s transplantovanými orgány

Po analýze vám podle naskenovaných hodnot poradíme, jak zlepšit vaši kondici a doplnit nedostatek prvků, které vašemu tělu chybí pro správné fungování.
 

Přístroj nenahrazuje lékařskou péči, může být však jejím doplňkem.